Phóng sự ảnh - Số 2896: Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội.