Theo con số thống kê tính đến cuối năm 2018, đã có gần 60.000 hộ, với trên 300.000 nhân khẩu thuộc 49 tỉnh thành phố trong cả nước đến định cư tại Đắc Lắc. Đa phần là di cư tự do. Trước áp lực đó, từ năm 2006, Đắk Lắk đã lập 17 dự án sắp xếp ổn định dân cư, 15 dự án đã được Chính phủ phê duyệt, 13 dự án đang triển khai, nhưng lại chưa có dự án nào được hoàn thiện. Nhiều năm qua, việc ổn định đời sống cho dân di cư tự do trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung vẫn cứ là một bài toán khó.