Trong tập 123 của chương trình Bạn muốn hẹn hò, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng chúng tôi làm mai mối cho những cán bộ, sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội.