Bản tin Ngày mới ngày 04/5/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục phát hiện lỗi vi phạm PCCC tại chung cư ở TP. Hồ Chí Minh.

- Công bố kết quả thực nghiệm chương trình GDPT mới.

- Đào tạo chiến sĩ nghệ thuật cho nước bạn Lào.

- Già làng A Song Ba luôn hết lòng vì mọi người.