Bản tin Ngày mới ngày 10/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Giải cứu 6 du khách bị mắc kẹt vì lũ ở Đà Nẵng.

- Rèn kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.

- G20 tìm giải pháp cho vấn đề lương thực toàn cầu.