Bản tin Ngày mới ngày 07/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Khen thưởng nhân viên đường sắt dũng cảm cứu người.

- Xây dựng môi trường sư phạm quân sự thân thiện, tích cực.

- Sức lan tỏa từ một lễ hội ẩm thực.