Bản tin Ngày mới ngày 03/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

Chương trình "Hành trình đỏ - Giọt hồng cao nguyên năm 2022".

- Hiệu quả từ các mô hình thanh niên ở Quân khu 5.

- Làm giàu từ thế mạnh của địa phương.