Bản tin Ngày mới ngày 26/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Mùa hè, cảnh báo viêm màng não ở người lớn.

- Triển khai nhiều biện pháp để ngăn xe ba gác, ô tô đi lên cầu Long Biên.

- Nỗ lực cao cho Hội thi kỹ thuật Tăng - Thiết giáp toàn quân.

- Tổng thống Hoa Kỳ ký ban hành đạo luật an toàn súng đạn.