Bản tin Ngày mới ngày 17/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cảnh báo thiết bị gian lận thi cử.

- Những Đảng viên của buôn làng Tây Nguyên.

- 65 năm đồng hành với thiếu nhi Việt Nam.