Bản tin Ngày mới ngày 12/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ.

- 94 nghìn học sinh thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

- Rực rỡ lễ hội hoa ở New York (Hoa Kỳ).