Bản tin Ngày mới ngày 15/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Du lịch nội địa tăng trưởng mạnh.

- Nhãn chín sớm ở Sơn La được mùa, được giá.

- BĐBP Quảng Ngãi kiểm soát chặt tàu cá chưa lắp đặt giám sát hành trình.

- Máy tạo nước từ không khí ở Tunisia.