Bản tin Ngày mới ngày 20/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

- Những cánh tay nối dài của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

- Đức nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng.