Bản tin Ngày mới ngày 19/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Kết thúc ngày thi đầu tiên vào lớp 10 Hà Nội.

- Cùng ngư dân vươn khơi, bám biển.

- Châu Âu bắt đầu sử dụng khí đốt dự trữ cho mùa đông.