Bản tin Ngày mới ngày 25/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều ngân hàng được phê duyệt hạn mức hỗ trợ 2%.

- Lính cảnh sát biển trồng rau xanh.

- Ấm lòng với suất cơm 2000 đồng cho người khó khăn.