Bản tin Ngày mới ngày 22/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Khẩn trương giải quyết căn bản vấn đề sách giáo khoa

- Sư đoàn 330 chủ động bảo đảm thực phẩm mùa mưa bão.

- Singapore nỗ lực ứng phó với lạm phát.