Bản tin Ngày mới ngày 21/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Độc giả là trung tâm của chuyển đổi số báo chí.

- Sẵn sàng cho Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội.

- Sôi động sân khấu dịp hè cho thiếu nhi.