Bản tin Ngày mới ngày 28/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cầu truyền hình trực tiếp "Khát vọng đại dương xanh" diễn ra vào tối nay.

- Thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp triển khai dập dịch sốt xuất huyết.

- Ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới chuyển đổi số.