Bản tin Ngày mới ngày 30/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Du khách đến Hà Nội tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021.

- TP.HCM khẩn trương triển khai dự án vành đai 3.

- EU đạt thỏa thuận về khí hậu.