Bản tin Ngày mới ngày 29/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều thông điệp từ chương trình “Khát vọng đại dương xanh”.

- Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng ấn tượng.

- NATO đặt mục tiêu căt giảm khí thải.