Bản tin Ngày mới ngày 11/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cân nhắc khi chọn trại hè cho trẻ con.

- Nhìn về phía trước.

- Chuyện an cư lạc nghiệp của đồng bào ở Gia Lai.