Bản tin Ngày mới ngày 13/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam tiếp tục đi đầu trong việc thu hút FDI chất lượng.

- Tấm vé bảo hộ sức khỏe cho người cao tuổi.

- Thúc đẩy chuyển đổi số Ngành Hậu cần Quân đội.