Bản tin Ngày mới ngày 14/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều điểm mới trong tuyển sinh năm 2020.

- Vĩnh Phúc cách ly xã Sơn Lôi để phòng dịch bệnh.

- Tuyên truyền phòng dịch Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn Gia Lai.

- Món quà Valentine của người lính.