Bản tin Ngày mới ngày 18/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

- Phát triển phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Tổng Công ty 28.

- Pháp kêu gọi Đức đồng lòng trong vấn đề năng lượng.