Bản tin Ngày mới ngày 22/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Quảng Bình: Lốc xoáy làm tốc mái 45 ngôi nhà, 5 người bị thương

- Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội

- "Mở cửa" - Mỹ thuật Việt Nam 30 năm thời kỳ đổi mới