Bản tin Quốc tế ngày 03/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ và Trung Quốc kỳ vọng thúc đẩy hợp tác song phương.

- Pháp cam kết đóng góp cho dự án bảo vệ rừng toàn cầu.

- Nga tuyên bố không chủ động thử nghiệm thiết bị hạt nhân.