Bản tin Quốc tế ngày 04/07/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Who: Kết quả thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19 sẽ có trong 2 tuần.

- Các nước V4 họp bàn về quỹ phục hồi kinh tế EU.

- Bổ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Lybia.