Bản tin Quốc tế ngày 20/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Vaccine ngừa Covid-19 không phải "viên đạn bạc".

- Kế hoạch phục hồi sau Covid-19 của EU bế tắc.

- Anh, Eu tạm ngừng đàm phán thương mại.

- Giao tranh tại Vùng Tigray bước sang tuần thứ 3.