Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 18/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- 90 năm vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

- Dấu ấn của quân đội trong công tác Mặt trận.

- Hội nghị nhóm làm việc quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng.

- Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3.