Bản tin Trưa ngày 07/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Chuẩn bị tốt cho Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN.

- Người dân cần bình tĩnh trước diễn biến của dịch NCOV.

- "Ngân hàng máu" chỉ duy trì được từ 4-5 ngày.