Bản tin Trưa ngày 09/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị Thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10.

- Ngành vận tải quân sự cụ thể hóa Nghị quyết 623.

- Hà Nội: Sốt xuất huyết vượt ngưỡng cảnh báo dịch.