Bản tin Trưa ngày 11/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bảo đảm an toàn thông tin trong sửa đổi Luật Giao dịch điện tử.

- Bộ Quốc phòng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382.

- Hà Nội tích cực cung ứng xăng dầu cho hệ thống bán lẻ.