Bản tin Trưa ngày 12/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cần Thơ bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong tuyển quân.

- Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết.

- WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2022.