Bản tin Trưa ngày 14/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ đội Hải quân nâng cao chất lượng quản lý các vùng biển đảo.

- Tăng gia giỏi để nuôi quân tốt.

- Nga và Ukraine nối lại đàm phán theo hình thức trực tuyến.