Bản tin Trưa ngày 17/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân.

- Tự chủ công tác hậu cần nơi đảo xa.

- Độc đáo BONSAI dừa hình hổ Tết Nhâm Dần.