Bản tin Trưa ngày 18/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết.

- Đảm bảo sản xuất và nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết.

- Trung Quốc cảnh báo đối đầu giữa các nước lớn.