Bản tin Trưa ngày 18/4/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Đà Nẵng tích cực chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC2017.

- Viettel chính thức khai trương mạng 4G.

- Nơi nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em khuyết tật.