Bản tin Trưa ngày 19/4/2022 có những nội dung chính sau đây:

- LLVT tỉnh Nam Định kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống.

- Khai mạc Hội thao Khẩu đội pháo toàn năng toàn quân năm 2022.

- Kiểm soát tốt vùng vải thiểu xuất khẩu.

- Ứng dụng PC-Covid bổ sung tính năng "hộ chiếu vaccine".