Bản tin Trưa ngày 10/04/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tri ân công đức các Vua Hùng.

- Giỗ Tổ và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

- EVN cam kết không tăng giá điện trong năm 2022.