Bản tin Trưa ngày 05/4/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tích cực chuẩn bị “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”.

- Lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

- Lô vaccine đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi sẽ về Việt Nam ngày 10/5.