Bản tin Trưa ngày 30/3/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam tham dự DSA-17 và NATSEC-2 tại Malaysia.

- Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong chương trình "Nâng bước em tới trường".

- Bộ đội biên phòng Bình Thuận tích cực học tập và làm theo Bác.

- Hòa đàm Nga - Ukraine đạt tiến triển.