Bản tin Trưa ngày 22/3/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Khai mạc Hội thi Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn, Lữ đoàn giỏi toàn quân năm 2022.

- Nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả ở Vùng cảnh sát biển 4.

- Giá cá tra liên tục tăng cao.

- EU chính thức thông qua kế hoạch thành lập quân đội Châu Âu.