Bản tin Trưa ngày 20/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hạnh phúc là sống vì mọi người.

- Hà Nội mở cửa du lịch với các sản phẩm mới.

- Nhiều địa phương cho học sinh học trực tiếp từ ngày 21/3.

- Nga hy vọng xung đột tại Ukraine kết thúc với thỏa thuận an ninh.