Bản tin Trưa ngày 16/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Học viện Hậu cần đổi mới nội dung giáo dục, đào tạo.

- BVDC Việt Nam nhận huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình.

- Mở cửa du lịch an toàn, hiệu quả.