Bản tin Trưa ngày 19/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nhà máy Z111 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

- Thủ tướng Campuchia tiếp đoàn Đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam.

- Tuổi trẻ quân đội chia sẻ những giọt máu hồng.