Bản tin Trưa ngày 17/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cuba.

- Khai mạc hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc.

- Thay đổi thói quen di chuyển khi xăng tăng giá.