Bản tin Trưa ngày 21/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ngày càng trưởng thành trong quân ngũ.

- Các trường bắt đầu tiến hành chọn lựa sách giáo khoa cho năm học mới.

- Trung Quốc giải thích lý do không chỉ trích chiến dịch quân sự Nga.