Bản tin Trưa ngày 23/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai nhiệm vụ Huấn luyện đội tuyển “Đội quân văn hoá” tham gia Army Games năm 2022.

- 3 thực chất ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin.

- Ra mắt website tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em.