Bản tin Trưa ngày 28/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Toàn quân tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình.

- Mùa huấn luyện đầu tiên của các Hải đội dân quân thường trực.

- Đà Nẵng: Mãn nhãn tiệc khinh khí cầu bên bên bờ sông Hàn.