Bản tin Trưa ngày 24/3/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021.

- Xây dựng phẩm chất chính trị đặc biệt cho Bộ đội Đặc công.

- Di chuyển ga ngầm C9 ra khỏi phạm vi ảnh hưởng hồ Hoàn Kiếm.