Bản tin Trưa ngày 26/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hội thảo khoa học về đóng góp của đồng chí Lê Văn Lương.

- Khát vọng vì chuyển đổi số quốc gia.

- Nga họp báo về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.